Nauczyciele

 

 

Grono pedagogiczne - nauczyciele uczący w roku szkolnym 2016-2017

 

Andrzej Pastuszek                              Dyrektor szkoły

Soroka Danuta                                   Kierownik internatu

Renata Piszcz                                     Pedagog szkoły/ nauczyciel wych. fiz.

 

Ptasińska Hanna   –  j. niemiecki

Olendzka  Wiesława  –  j. polski

Dawidowicz Magdalena  –  matematyka

Drzewiecki Zdzisław  –  j. polski

Giczewska  Agnieszka – j. angielski

Trusz Agnieszka  – j. angielski

Nowicka Larysa  – matematyka, fizyka

Tymińska Lidia – podstawy przed., geografia

Nowak Joanna  – geografia

Ptasiński Piotr   – j. niemiecki

Romanko Małgorzata  – biologia

Kamińska Barbara  – bibliotekarz szkolny

Maciupa Justyna  – WOS, historia

Maciupa Andrzej  – historia, wos, j. polski

Merchel Mirosław  – szkolenie wojskowe, edukacja dla bezpieczeństwa

Piszcz Grzegorz  – wych. fiz,

Myc Wiktoria  – informatyka,

Marek Mazur – szkolenie policyjne

Wakszyński Bogdan   – WOK

Piaszczyńska Irena  – wychowawca internatu

Landwójtowicz Leszek  – wychowawca internatu

Wójtów Iwona   – wychowawca internatu

Serniak Edyta  – wychowawca internatu

Piaszczyński  Maciej  – wychowawca  internatu

Winnicka Katarzyna    – urlop