Kalendarium 1955-2014

1955 - Inauguracja pierwszego roku szkolnego. 

1958 - Utworzenie żeńskiej dwuizbowej szkoły rolniczo-gospodarczej. 

1959 - Przeniesienie szkoły do Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Jastrowiu. 

1960 - Pierwszy egzamin dojrzałości. 

1964 - Biały Bór ponownie siedzibą szkoły. 

1970 - Oddanie do użytku internatu i sali gimnastycznej.

- Utworzenie Technikum Hodowlanego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

1971 - Utworzenie wydziału zaocznego Technikum Rachunkowości Rolnej 

1975 - 1996 Działalność chóru szkolnego. 

1985 - 30-lecie szkoły. I zjazd absolwentów.

Wręczenie szkole sztandaru i nadanie imienia Oskara Langego.

1995 - Założenie sieci komputerowej.

- Utworzenie II Liceum Ogólnokształcącego.

- 40-lecie szkoły. II zjazd absolwentów.

- Ufundowanie szkole nowego sztandaru.

1996 - Podłączenie szkoły do internetu - fundator PSL Warszawa.

- Utworzenie Liceum Agrobiznesu.

1997 - Utworzenie Technikum Hodowli Koni oraz Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego.

- Nawiązanie współpracy z Ladeluno Landbruksskole (Dania).

1998 - Nawiązanie współpracy z Lyce Jean-Moulin de Montmarillon (Francja).

- Powołanie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych im. Oskara Langego.

- Internat za darmo - fundator "Fundacja Batorego".

1999 - powołanie Szkolnego Klubu Europejskiego

- Rozpoczęcie komputeryzacji biblioteki szkolnej (na dzień dzisiejszy 2002 r. 35% zbiorów jest w bazie danych) Biblioteka posiada ok.12 500 książek, 25 tytułów czasopism.

2001 - Porozumienie w sprawie utworzenia klasy o profilu wojskowym w ZSER

2001- Nawiązanie współpracy z Berufkolleg w Haltern (Niemcy) i z L.P.A. Montmorillon (Francja)

2002 - Przekształcenie przez Radę Powiatu w Szczecinku ZSE-R w Zespół Szkół

- Akt założycielski Rady Powiatu w sprawie utworzenia Technikum Zawodowego w Zespole Szkół

2004 - Technik Ochrony Środowiska nowym zawodem w Technikum Zawodowym,

- „Szkoła z klasą „ – Certyfikat kapituły dla Zespołu Szkół

2005 - Obchody 50-lecia szkoły.

- III Zjazd Absolwentów.

- „Szkoła przyjazna uczniom” – Certyfikat dla Zespołu Szkół

2006 -  Finalista i II - miejsce w kraju w konkursie „Super Szkoła”

- 10-lecie działalności szkolnego kabaretu „Drzazga”

2007 - Założenie Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły pn. „Oskar”

- Nawiązanie współpracy ze szkołą zawodową  Berufsförderungszentrum E.V. Ueckermünde (Niemcy)

2008 - Kształcenie (innowacja pedagogiczna) w II Liceum Ogólnokształcącym  w klasie policyjnej

2009 - Kształcenie (innowacja pedagogiczna)  w II Liceum Ogólnokształcącym w klasie wojskowej

2011 - Kształcenie (innowacja pedagogiczna) w II Liceum Ogólnokształcącym  w klasie tanecznej

2014 - Kształcenie (innowacja pedagogiczna)  w II Liceum Ogólnokształcącym w klasie jeździeckiej