Nr konta

nr rachunku bankowego:

  • Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie O/Szczecinek

nr konta 89 8566 1042 0501 1216 2004 0002