Sześćdziesiąt lat minęło

Sześćdziesiąt lat minęło

Ponad 450 absolwentów Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze spotkało się w sobotę 26 września podczas uroczystych obchodów z okazji 60-lecia szkoły. Na IV Zjazd Absolwentów przybyli nie tylko byli uczniowie, ale również dawni dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy szkoły.


Rejestracja gości rozpoczęła się już w piątek 25 września. W biurze zjazdu absolwenci odbierali identyfikatory i specjalnie na tę okazję przygotowaną monografię szkoły. W godzinach wieczornych podczas uroczystej kolacji odbyło się Spotkanie Pokoleń. Była to chwila wspomnień połączona z wymianą doświadczeń dydaktyczno-wychowawczych długoletnich i emerytowanych nauczycieli oraz aktualnej kadry pedagogicznej. Wiele osób, zwłaszcza starszego pokolenia, nie widziało się ze sobą od lat, dlatego był to wieczór radosny i jednocześnie pełen wzruszeń.

 

Następnego dnia odbyły się główne obchody jubileuszowe. Najpierw o godz. 9:00 w miejscowym kościele rzymskokatolickim pw. NMP Królowej Polski została odprawiona uroczysta Msza św. dziękczynna. Słowo do zebranych wygłosił proboszcz ks. Jarosław Zieliński. Na zakończenie liturgii podziękowania i gratulacje złożył Senator RP - pan Piotr Zientarski i przekazał na ręce dyrektora szkoły pana Andrzeja Pastuszka pamiątkowy grawerton. O godz. 11:00 w auli szkolnej rozpoczęła się część oficjalna. Na uroczystej gali obecni byli: pan Robert Grzywacz – członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, pan Krzysztof Rembowski – Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty, pan Krzysztof Lis – Starosta Powiatu Szczecineckiego, pani Zofia Białkowska- Sekretarz Starostwa Powiatowego w Szczecinku, pan Paweł Mikołajewski - Burmistrz Miasta i Gminy Biały Bór, pan Tomasz Ginda – Wójt Gminy Rzeczenica, będący jednocześnie wieloletnim nauczycielem i absolwentem szanownej jubilatki oraz pan Ryszard Jasionas – Wójt Gminy Szczecinek. Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli służb mundurowych jednostek patronackich współpracujących ze szkołą. Obecni byli m.in.: pan płk Zbigniew Zalewski – były dowódca 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego, pan kmdr Zenon Juchniewicz – były dowódca Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce, pan płk Franciszek Tarasewicz – były dyrektor Zakładu Karnego w Czarnem, pan kmdr por. Dariusz Cebulka – zastępca komendanta Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce, pan mł. insp. Maciej Kalinowski – pracownik Szkoły Policji w Słupsku, pan mjr Witold Krasiński z 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego. Wśród zaproszonych nie zabrakło również sponsorów i gości z niemieckiego Pasewalku i Salzhausen na czele z panią Elizabeth Mestmacher – wiceburmistrz gminy oraz dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu szczecineckiego i gminy Biały Bór.


Po wprowadzeniu sztandarów i odegraniu hymnu państwowego oraz przywitaniu przez dyrektora szkoły Andrzeja Pastuszka przybyłych na uroczystość gości i absolwentów, uczeń Jakub Kaczmarek na moment przywołał pamięć o szkolnych latach wykonując piosenkę pt. „Piękniejsza”. Następnie ponownie głos zabrał dyrektor szkoły, który od 1995r. pełni tę funkcję i już po raz trzeci był głównym organizatorem zjazdu. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na rolę szkoły w funkcjonowaniu społeczności lokalnej. Docenił tych, którzy wpisali się w rozwój placówki. Podkreślił, aby zachować w dobrej pamięci nauczycieli i pracowników, którzy już od nas odeszli, ale pozostawili po sobie " pozytywną aurę ciepła, miłości i serca " włożonego w budowanie dobrego imienia Zespołu Szkół. Na zakończenie wyraził szczególne uznanie dla wysiłku poprzednich dyrektorów i wszystkich tych, którzy tworzyli historię szkoły i nadal wspierają jej rozwój.

W dalszej części uroczystości fundatorzy uroczyście wbili honorowe gwoździe w drzewiec i nastąpiło przekazanie nowego sztandaru szkoły. Po uroczystym poświęceniu przez ks. proboszcza Jarosława Zielińskiego, przewodniczący Rady Rodziców w Zespole Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze, Tomasz Poliksza wręczył nowy sztandar dyrektorowi. Był to niezwykle podniosły punkt programu i z pewnością na trwałe zapisał się w historii szkoły. Kolejnym ważnym momentem było wręczenie przez starostę szczecineckiego, nauczycielom, partnerom oraz pracownikom honorowych medali "Zasłużony dla rolnictwa" nadanych przez Ministra Rolnictwa. Wśród odznaczonych byli: pan Tomasz Ginda – były nauczyciel przedmiotów ekonomicznych, pan Bogdan Jarecki – instruktor i trener jeździectwa, pani Joanna Langkafel – nauczycielka chemii oraz przedmiotów zawodowych, pani Elizabeth Mestmacher – wiceburmistrz gminy Salzhauzen oraz prezes Stowarzyszenia Polsko-Niemieckiego Salzhausen-Biały Bór, pani Irena Piaszczyńska – nauczycielka–wychowawczyni w internacie, pan Piotr Ptasiński - nauczyciel języka niemieckiego, pani Małgorzata Romanko - nauczycielka biologii, pan Detlef Stiel - dyrektor szkoły zawodowej w Pasewalku, pani Anna Żmudzka-Mencel -główna księgowa szkoły, pan Paweł Langkafel – nauczyciel przedmiotów zawodowych i historii.


W uznaniu zasług dla rozwoju Pomorza Zachodniego, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego nadał szkole srebrną Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego i uhonorował również złotą Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego pana Stefana Pankiewicza-byłego dyrektora szkoły, kierownika szkolenia praktycznego i wieloletniego nauczyciela. Ponadto, srebrną Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego otrzymała pani Teresa Kulczyńska – była nauczycielka matematyki oraz pan Andrzej Pastuszek – obecny dyrektor szkoły. Odznaczenia te wręczył pan Robert Grzywacz – członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w obecności pana Krzysztofa Lisa – Starosty Szczecineckiego. Następnie pan Ryszard Jesionas, członek Rady Wojewódzkiej LZS w Szczecinie, w imieniu Prezydium Rady Głównej Zrzeszenia Ludowych Związków Sportowych wręczył Odznaki Zasłużonego Działacza LZS pani Elżbiecie Niebudek – emerytowanej nauczycielce wychowania fizycznego oraz byłej wicedyrektor szkoły i panu Grzegorzowi Piszczowi - nauczycielowi wychowania fizycznego.


Momentem wyjątkowo wzruszającym było uhonorowanie wieloletniej pracy pana Andrzeja Pastuszka, który w tym roku obchodzi jubileusz 20- lecia kierowania szkołą. Serdeczne życzenia i jednocześnie podziękowania za owocną współpracę szanownemu jubilatowi złożył starosta powiatu pan Krzysztof Lis a zebrani odśpiewali gromkie "Sto lat". Następnie gratulacje oraz życzenia składali goście zaproszeni.


Podczas uroczystości pamiętano również o tych wybitnych emerytowanych pedagogach, którzy wiele lat swego życia poświęcili szkole, wychowywali, kształtowali i uczyli kolejne pokolenia młodzieży, a obecnie są na zasłużonej emeryturze. Byli to: pani Maria Depczyńska- nauczycielka przedmiotów zawodowych, pan Henryk Jałocha – nauczyciel produkcji roślinnej, pani Maria Kaczmarek – kierowniczka internatu i nauczycielka przedmiotów wiejskiego gospodarstwa domowego, pan Jarosław Kos – nauczyciel geografii i kierownik administracyjny szkoły, pani Teresa Kulczyńska – nauczycielka matematyki, pani Daria Kwaśniewska- nauczycielka języka rosyjskiego, pani Grażyna Lechowicz – nauczycielka przedmiotów ekonomicznych, pani Elżbieta Niebudek – nauczycielka wychowania fizycznego, wicedyrektorka szkoły, pan Stefan Pankiewicz – dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotów zawodowych, pan Bazyli Patejuk – nauczyciel geografii, pani Irena Piszcz – pedagog szkolny, wychowawczyni w internacie, pani Barbara Purol – nauczycielka przedmiotów ekonomicznych, dyrektorka szkoły, pani Leokadia Szcześniak – wychowawczyni w internacie, pani Helena Tchorzewska – nauczycielka matematyki i dyrektorka szkoły, pani Maria Weckwert – nauczycielka chemii oraz maszynopisania, pani Irena Winiarska – nauczycielka biologii, wicedyrektorka szkoły i pan Jerzy Winiarski – nauczyciel wychowania fizycznego. Tym osobom dyrektor szkoły, pan Andrzej Pastuszek, wręczył pamiątkowe grawertony. Podziękowania otrzymali również: przedstawiciele organów prowadzących szkołę: pan Jan Lach – były dyrektor Wydziału Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie w latach 1955-1998 oraz pan Krzysztof Lis – starosta szczecinecki. Także przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych, wojska, policji, placówek partnerskich i osoby na co dzień wspomagające pracę szkoły otrzymali pamiątkowe grawertony.


Warto nadmienić, że gala była wzbogacona występami artystycznymi, które zostały gorąco przyjęte przez zebranych w auli gości. Nie zabrakło pięknych piosenek i zabawnych scenek kabaretowych. Uczennica klasy trzeciej Małgorzta Walinowicz zaśpiewała piosenkę Maryli Rodowicz, pt. Ale to już było, natomiast Natalia Lipkowska z klasy pierwszej wykonała przy akompaniamencie gitary wzruszający utwór pt. Chłopcy z naszej ulicy. Inni uczniowie przygotowali dwa skecze pt. Spotkanie po latach i Na zajęciach z przysposobienia wojskowego. Uroczystościom towarzyszyły wystawki fotograficzne "Złapane w obiektywie" i kroniki szkolne. Ponadto, wszyscy zebrani mogli zapoznać się z obecnym życiem placówki dzięki filmowi ukazującemu kierunki kształcenia i życie codzienne uczniów i mieszkańców internatu. Elementem, który na trwałe wpisał się w historię szkoły, było odsłonięcie tablicy pamiątkowej ufundowanej przez Absolwentów zjazdu. Ten zaszczyt przypadł panu Stefanowi Pankiewiczowi – pierwszemu absolwentowi, nauczycielowi i byłemu dyrektorowi szkoły.


Uroczystości zwieńczono na dziedzińcu przed internatem, gdzie posadzono drzewko przyjaźni ufundowane przez niemiecką delegację z Salzhauzen. Po tej ceremonii wszyscy absolwenci i goście udali się na obiad. Aby godnie i w przyjemnej atmosferze uczcić zjazd Absolwentów byli uczniowie, nauczyciele i pracownicy wzięli udział w uroczystym balu zorganizowanym na terenie stadniny koni CSJ COVAL. Podczas zabawy tanecznej, na której bawiło się ok. 500 osób, panowała niezwykła atmosfera pełna życzliwości i radości ze wspólnego przebywania absolwentów z byłymi i obecnymi nauczycielami oraz pracownikami szkoły. Należy dodać, że uczestnicy balu wykonywali zdjęcia klasowe na tle logo IV Zjazdu Absolwentów, a dla zainteresowanych zostanie przygotowany specjalny film, który będzie można kupić jako pamiątkę. Szampańska zabawa w rytmach gorącej muzyki i przy bogato zastawionych stołach trwała do późnych godzin nocnych.

Andrzej Maciupa


 

linowski – pracownik Szkoły Policji w Słupsku, pan mjr Witold Krasiński z 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego. Wśród zaproszonych nie zabrakło również sponsorów i gości z niemieckiego Pasewalku i Salzhausen na czele z panią Elizabeth Mestmacher – wiceburmistrz gminy oraz dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu szczecineckiego i gminy Biały Bór.

Po wprowadzeniu sztandarów i odegraniu hymnu państwowego oraz przywitaniu przez dyrektora szkoły Andrzeja Pastuszka przybyłych na uroczystość gości i absolwentów, uczeń Jakub Kaczmarek na moment przywołał pamięć o szkolnych latach wykonując piosenkę pt. „Piękniejsza”. Następnie ponownie głos zabrał dyrektor szkoły, który od 1995r. pełni tę funkcję i już po raz trzeci był głównym organizatorem zjazdu. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na rolę szkoły w funkcjonowaniu społeczności lokalnej. Docenił tych, którzy wpisali się w rozwój placówki. Podkreślił, aby zachować w dobrej pamięci nauczycieli i pracowników, którzy już od nas odeszli, ale pozostawili po sobie " pozytywną aurę ciepła, miłości i serca " włożonego w budowanie dobrego imienia Zespołu Szkół. Na zakończenie wyraził szczególne uznanie dla wysiłku poprzednich dyrektorów i wszystkich tych, którzy tworzyli historię szkoły i nadal wspierają jej rozwój.

W dalszej części uroczystości fundatorzy uroczyście wbili honorowe gwoździe w drzewiec i nastąpiło przekazanie nowego sztandaru szkoły. Po uroczystym poświęceniu przez ks. proboszcza Jarosława Zielińskiego, przewodniczący Rady Rodziców w Zespole Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze, Tomasz Poliksza wręczył nowy sztandar dyrektorowi. Był to niezwykle podniosły punkt programu i z pewnością na trwałe zapisał się w historii szkoły. Kolejnym ważnym momentem było wręczenie przez starostę szczecineckiego, nauczycielom, partnerom oraz pracownikom honorowych medali "Zasłużony dla rolnictwa" nadanych przez Ministra Rolnictwa. Wśród odznaczonych byli: pan Tomasz Ginda – były nauczyciel przedmiotów ekonomicznych, pan Bogdan Jarecki – instruktor i trener jeździectwa, pani Joanna Langkafel – nauczycielka chemii oraz przedmiotów zawodowych, pani Elizabeth Mestmacher – wiceburmistrz gminy Salzhauzen oraz prezes Stowarzyszenia Polsko-Niemieckiego Salzhausen-Biały Bór, pani Irena Piaszczyńska – nauczycielka–wychowawczyni w internacie, pan Piotr Ptasiński - nauczyciel języka niemieckiego, pani Małgorzata Romanko - nauczycielka biologii, pan Detlef Stiel - dyrektor szkoły zawodowej w Pasewalku, pani Anna Żmudzka-Mencel -główna księgowa szkoły, pan Paweł Langkafel – nauczyciel przedmiotów zawodowych i historii.

W uznaniu zasług dla rozwoju Pomorza Zachodniego, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego nadał szkole srebrną Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego i uhonorował również złotą Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego pana Stefana Pankiewicza-byłego dyrektora szkoły, kierownika szkolenia praktycznego i wieloletniego nauczyciela. Ponadto, srebrną Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego otrzymała pani Teresa Kulczyńska – była nauczycielka matematyki oraz pan Andrzej Pastuszek – obecny dyrektor szkoły. Odznaczenia te wręczył pan Robert Grzywacz – członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w obecności pana Krzysztofa Lisa – Starosty Szczecineckiego. Następnie pan Ryszard Jesionas, członek Rady Wojewódzkiej LZS w Szczecinie, w imieniu Prezydium Rady Głównej Zrzeszenia Ludowych Związków Sportowych wręczył Odznaki Zasłużonego Działacza LZS pani Elżbiecie Niebudek – emerytowanej nauczycielce wychowania fizycznego oraz byłej wicedyrektor szkoły i panu Grzegorzowi Piszczowi - nauczycielowi wychowania fizycznego.

Momentem wyjątkowo wzruszającym było uhonorowanie wieloletniej pracy pana Andrzeja Pastuszka, który w tym roku obchodzi jubileusz 20- lecia kierowania szkołą. Serdeczne życzenia i jednocześnie podziękowania za owocną współpracę szanownemu jubilatowi złożył starosta powiatu pan Krzysztof Lis a zebrani odśpiewali gromkie "Sto lat". Następnie gratulacje oraz życzenia składali goście zaproszeni.

Podczas uroczystości pamiętano również o tych wybitnych emerytowanych pedagogach, którzy wiele lat swego życia poświęcili szkole, wychowywali, kształtowali i uczyli kolejne pokolenia młodzieży, a obecnie są na zasłużonej emeryturze. Byli to: pani Maria Depczyńska- nauczycielka przedmiotów zawodowych, pan Henryk Jałocha – nauczyciel produkcji roślinnej, pani Maria Kaczmarek – kierowniczka internatu i nauczycielka przedmiotów wiejskiego gospodarstwa domowego, pan Jarosław Kos – nauczyciel geografii i kierownik administracyjny szkoły, pani Teresa Kulczyńska – nauczycielka matematyki, pani Daria Kwaśniewska- nauczycielka języka rosyjskiego, pani Grażyna Lechowicz – nauczycielka przedmiotów ekonomicznych, pani Elżbieta Niebudek – nauczycielka wychowania fizycznego, wicedyrektorka szkoły, pan Stefan Pankiewicz – dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotów zawodowych, pan Bazyli Patejuk – nauczyciel geografii, pani Irena Piszcz – pedagog szkolny, wychowawczyni w internacie, pani Barbara Purol – nauczycielka przedmiotów ekonomicznych, dyrektorka szkoły, pani Leokadia Szcześniak – wychowawczyni w internacie, pani Helena Tchorzewska – nauczycielka matematyki i dyrektorka szkoły, pani Maria Weckwert – nauczycielka chemii oraz maszynopisania, pani Irena Winiarska – nauczycielka biologii, wicedyrektorka szkoły i pan Jerzy Winiarski – nauczyciel wychowania fizycznego. Tym osobom dyrektor szkoły, pan Andrzej Pastuszek, wręczył pamiątkowe grawertony. Podziękowania otrzymali również: przedstawiciele organów prowadzących szkołę: pan Jan Lach – były dyrektor Wydziału Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie w latach 1955-1998 oraz pan Krzysztof Lis – starosta szczecinecki. Także przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych, wojska, policji, placówek partnerskich i osoby na co dzień wspomagające pracę szkoły otrzymali pamiątkowe grawertony.

Warto nadmienić, że gala była wzbogacona występami artystycznymi, które zostały gorąco przyjęte przez zebranych w auli gości. Nie zabrakło pięknych piosenek i zabawnych scenek kabaretowych. Uczennica klasy trzeciej Małgorzta Walinowicz zaśpiewała piosenkę Maryli Rodowicz, pt. Ale to już było, natomiast Natalia Lipkowska z klasy pierwszej wykonała przy akompaniamencie gitary wzruszający utwór pt. Chłopcy z naszej ulicy. Inni uczniowie przygotowali dwa skecze pt. Spotkanie po latach i Na zajęciach z przysposobienia wojskowego. Uroczystościom towarzyszyły wystawki fotograficzne "Złapane w obiektywie" i kroniki szkolne. Ponadto, wszyscy zebrani mogli zapoznać się z obecnym życiem placówki dzięki filmowi ukazującemu kierunki kształcenia i życie codzienne uczniów i mieszkańców internatu. Elementem, który na trwałe wpisał się w historię szkoły, było odsłonięcie tablicy pamiątkowej ufundowanej przez Absolwentów zjazdu. Ten zaszczyt przypadł panu Stefanowi Pankiewiczowi – pierwszemu absolwentowi, nauczycielowi i byłemu dyrektorowi szkoły.

Uroczystości zwieńczono na dziedzińcu przed internatem, gdzie posadzono drzewko przyjaźni ufundowane przez niemiecką delegację z Salzhauzen. Po tej ceremonii wszyscy absolwenci i goście udali się na obiad. Aby godnie i w przyjemnej atmosferze uczcić zjazd Absolwentów byli uczniowie, nauczyciele i pracownicy wzięli udział w uroczystym balu zorganizowanym na terenie stadniny koni CSJ COVAL. Podczas zabawy tanecznej, na której bawiło się ok. 500 osób, panowała niezwykła atmosfera pełna życzliwości i radości ze wspólnego przebywania absolwentów z byłymi i obecnymi nauczycielami oraz pracownikami szkoły. Należy dodać, że uczestnicy balu wykonywali zdjęcia klasowe na tle logo IV Zjazdu Absolwentów, a dla zainteresowanych zostanie przygotowany specjalny film, który będzie można kupić jako pamiątkę. Szampańska zabawa w rytmach gorącej muzyki i przy bogato zastawionych stołach trwała do późnych godzin nocnych.

Andrzej Maciupa