Kolejny Dzień Otwarty za nami…

Już po raz kolejny Zespół Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze przedstawił swoją ofertą edukacyjną dla Gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017.

Pierwsza część tego dnia miała miejsce w auli szkolnej gdzie Pan Dyrektor przywitał przybyłych gimnazjalistów  wraz z opiekunami z Bobolic, Białego Boru, Człuchowa, Darłowa, Miastka, Koczały, Lipnicy, Przechlewa oraz Świecia. Następnie, z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego przedstawiono zasady rekrutacji i przebieg nauczania w poszczególnych typach szkół.  Uczniowie klas mundurowych przedstawili krótki pokaz w trakcie którego gimnazjaliści zobaczyli musztrę, składanie i rozkładanie broni oraz obronę  z wykorzystaniem sztuk  samoobrony.  Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz przedstawicieli grupy interwencyjnej z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej z Koszalina, którzy zaprezentowali obronę przed wybranym zagrożeniem, pokaz działań technik interwencji, sprzęt którym się posługują oraz został pokazany film z podejmowanych działań grupy.

Druga część tego dnia odbywała się na placu przed szkoła gdzie gimnazjaliści mogli obejrzeć pokaz musztry w tym paradnej oraz spróbować sił w rzucie granatem. Żołnierze z jednostki patronackiej  - 52 Batalionu Remontowego „Ziemi Człuchowskiej”  z Czarnego przedstawili zestaw do nauki celowania z broni etatowej – cyklop oraz udostępnili zwiedzającym typowe wyposażenie żołnierza Wojska Polskiego. Przybyli uczniowie mogli również zobaczyć przekrój hali KTO Rosomak. 8 Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy zaprezentował gimnazjalistom naukę celowania z wykorzystaniem cyklopa TCW-97 oraz zapoznano uczniów  z pracą grupy zabezpieczenia medycznego.

Komenda Powiatowa Policji wystawiła sprzęt mobilny będący na wyposażeniu a mianowicie, radiowóz oraz motocykl policyjny, strój policjanta oddziałów prewencji zabezpieczającego imprezy masowe, zaś młodzież spróbowała swoich sił w slalomie z użyciem alkogogli i narkogogli.

Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego z Koszalina umożliwił uczniom sprawdzenie  jak niebezpieczna jest jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa na symulatorze zderzeń.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa z Koszalina prowadziła pokazy: resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem fantomów i defibrylatora, udzielania pomocy poszkodowanym przy różnych urazach.

Gimnazjaliści oraz ich rodzice mogli obejrzeć wyposażenie szkoły, m.in. siłownię, internat, strzelnicę (gdzie mogli postrzelać),  spróbować sił na torze policyjnym dla kandydatów ubiegających się do służby. Na zakończenie uczestnicy odwiedzający szkołę i uczniowie mogli  spróbować smacznej grochówki serwowanej z kuchni wojskowej polowej.

Serdecznie dziękujemy jednostkom patronackim za aktywny udział i zorganizowanie ciekawych pokazów, a młodzieży za zaangażowanie w promowanie  szkoły. Wszystkie te działania miały na celu przedstawienie gimnazjalistom i ich rodzicom oferty edukacyjnej naszej szkoły na rok szkolny 2016/2017.


Serdecznie zapraszamy do Białego Boru !