KALENDARIUM WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ Z ŻYCIA SZKOŁY

1955

- Inauguracja pierwszego roku szkolnego Państwowego Technikum Rachunkowości Rolnej.

1958

- Utworzenie Żeńskiej Dwuzimowej Szkoły Rolniczo – Gospodarczej.

1959

- Przeniesienie szkoły do Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Jastrowiu.

1960

- pierwszy egzamin dojrzałości - wiosna 1960.

1964

- Biały Bór ponownie siedzibą szkoły.

1970

- Oddanie do użytku internatu i sali gimnastycznej.

- Utworzenie Technikum Hodowlanego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

1971

- Utworzenie wydziału zaocznego Technikum Rachunkowości Rolnej.

1975 - 1996

- Działalność chóru szkolnego.

1976

– Powstanie Zespołu Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa.

1985

- 30-lecie szkoły.

- II Zjazd Absolwentów.

- Wręczenie szkole sztandaru i nadanie imienia Oskara Langego.

1995

- Założenie sieci komputerowej.

- Utworzenie II Liceum Ogólnokształcącego.

- 40-lecie szkoły.

- II Zjazd Absolwentów.

- Ufundowanie szkole nowego sztandaru.

1996

- Podłączenie szkoły do Internetu - fundator PSL Warszawa.

- Utworzenie Liceum Agrobiznesu.

- Medal Honorowy 50 lat Oświaty Rolniczej województwa koszalińskiego przyznany Zespołowi Szkół.

-Powstał szkolny kabaret „Drzazga”.

1997

- Utworzenie Technikum Hodowli Koni oraz Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego.

- Nawiązanie współpracy z Ladeluno Landbruksskole (Dania).

1998

- Nawiązanie współpracy z Lyce Jean-Moulin de Montmarillon (Francja).

- Powołanie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych im. Oskara Langego [ZSER].

- Internat za darmo - fundator "Fundacja Batorego".

1998 – 2000

- Wybory miss wsi ziemi koszalińskiej i zachodniopomorskiej.

1999

- Powołanie Szkolnego Klubu Europejskiego.

- Rozpoczęcie komputeryzacji biblioteki szkolnej [ok.12 500 książek, 25 tytułów czasopism].

2000

- Powstanie Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego.

2001, 2002,2003

- Szkoła wśród najlepszych w Ogólnopolskim Rankingu Szkół średnich.

2001

- Porozumienie w sprawie utworzenia klasy o profilu wojskowym w ZSER.

2001

- Szkoła 7-krotnie plasowała się wśród najlepszych w Ogólnopolskim Rankingu Szkół średnich.

- Podpisanie porozumienia w sprawie utworzenia klasy o profilu wojskowym w ZSER.

- Nawiązanie współpracy z Berufkolleg w Haltern (Niemcy) i z L.P.A. Montmorillon (Francja).

- Księga Dziesięciolecia Polski wręczona przez byłego Ministra Kultury pana Waldemara Kuczyńskiego.

2002

- Przekształcenie przez Radę Powiatu w Szczecinku ZSER w Zespół Szkół.

- Akt założycielski Rady Powiatu w sprawie utworzenia Technikum Zawodowego w Zespole Szkół.

2004

- Technik Ochrony Środowiska nowym zawodem w Technikum Zawodowym.

- „Szkoła z klasą„ – Certyfikat kapituły dla Zespołu Szkół.

- Uruchomienie kotłowni gazowej w szkole z podłączeniem sali gimnastycznej.

wydzierżawienie internatu przez Zarząd Powiatu Szczecineckiego.

2005

- Pierwszy ogólnopolski egzamin zewnętrzny maturalny w LO.

- Przyznanie tytułu „Szkoła przyjazna uczniom” – Certyfikat dla Zespołu Szkół w ramach konkursu  Super Szkoła.

- Ostatnia edycja egzaminu dojrzałości.

- Obchody 50-lecia szkoły.

- III Zjazd Absolwentów.

2006

- Finalista i II - miejsce w kraju w konkursie „Super Szkoła”.

- 10-lecie działalności szkolnego kabaretu „Drzazga”.

2007

- Założenie Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Oskar”.

- Decyzją Zarządu Powiatu Szczecineckiego internat powraca w struktury szkoły.

- Nawiązanie współpracy ze szkołą zawodową Berufsförderungszentrum E.V.Ueckermünde (Niemcy).

- Przyznanie certyfikatu „Szkoła z tradycją” – laureat konkursu pod patronatem Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza.

2008

- Kształcenie (innowacja pedagogiczna) w II Liceum Ogólnokształcącym w klasie policyjnej.

2009

- Kształcenie (innowacja pedagogiczna)  w II Liceum Ogólnokształcącym w klasie wojskowej.

2010

- Termomodernizacja budynków: szkoły i sali gimnastycznej.

- Oddanie do użytku kotłowni gazowej w internacie.

2011

- Kształcenie (innowacja pedagogiczna) w II Liceum Ogólnokształcącym  w klasie tanecznej.

2012

- Termomodernizacja budynku internatu.

- Dostosowanie internatu do wymogów przeciw pożarowych.

- Modernizacja stacji uzdatniania wody przy internacie.

2013

- Uruchomienie kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.

2014

- Kształcenie (innowacja pedagogiczna)  w II Liceum Ogólnokształcącym  w klasie jeździeckiej.

- Pozyskanie nowego pojazdu – bus Opel Vivaro.

2015

- Kształcenie w klasie służb więziennych (innowacja pedagogiczna) w II Liceum Ogólnokształcącym.

- Kształcenie (innowacja pedagogiczna)  w II Liceum Ogólnokształcącym w klasie służb więziennych,

- Utworzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „OSKAR” w Zespole Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze,

- Obchody 60-lecia szkoły, IV Zjazd Absolwentów