Taki dzień tylko w Białym Borze!!!

To już drugi dzień otwarty w Zespole Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze w trakcie którego gimnazjaliści, ich rodzice i opiekunowie zostali zapoznani z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2016/2017.

Pierwsza część tego dnia miała miejsce w auli szkolnej gdzie p. Andrzej Pastuszek  Dyrektor szkoły przywitał licznie przybyłych gimnazjalistów z Bobolic, Bydgoszczy, Człuchowa, Gwdy Wielkiej, Lotynia, Miastka, Roli, Silna, Słupska, Tuchomia, Turowa oraz Żółtnicy. Następnie z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego przedstawiono zasady rekrutacji i przebieg nauczania w poszczególnych typach szkół.  Uczniowie klas mundurowych pochwalili się swoimi umiejętnościami i przy wykorzystaniu technik samoobrony pokazali różne sposoby kajdankowania, składanie i rozkładanie broni oraz metody walki wręcz.

Druga część tego dnia odbywała się na placu przed szkoła gdzie gimnazjaliści mogli obejrzeć pokaz musztry w tym paradnej oraz spróbować sił w rzucie granatem. Jednostka patronacka tj. 52 Batalion Remontowy „Ziemi Człuchowskiej” z Czarnego zaprezentował film promujący jednostkę, plansze ze zdjęciami z życia codziennego jednostki oraz makietę KTO Rosomak. Żołnierze tej jednostki przedstawili również zestaw do nauki celowania z broni etatowej – cyklop oraz udostępnili zwiedzającym typowe wyposażenie żołnierza Wojska Polskiego.

Komenda Powiatowa Policji ze Szczecinka pokazała sprzęt mobilny będący na wyposażeniu, strój policjanta oddziałów prewencji zabezpieczającego imprezy masowe. Przybyli uczniowie mogli sprawdzić działanie urządzeń - alkohologogli oraz narkogogli, na torze z przeszkodami.

Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego  z Koszalina umożliwił uczniom sprawdzenie  jak niebezpieczna jest jazda podczas dachowania pojazdu na symulatorze oraz poruszanie się w alkohologoglach.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa z Koszalina robiła pokazy resuscytacji krążeniowo-oddechowej z fantomami. Uczniowie również ćwiczyli resuscytację.

W tym dniu szkoła otworzyła drzwi dla przybyłych. Mogli obejrzeć wyposażenie szkoły, m.in. siłownię, strzelnicę (gdzie mogli postrzelać), internat. Na zakończenie wszyscy spróbowali smacznej grochówki serwowanej z kuchni wojskowej.

Serdecznie dziękujemy jednostkom patronackim za aktywny udział i zorganizowanie ciekawych pokazów, a młodzieży, nauczycielom i pracownikom za zaangażowanie w promowanie  szkoły. Wszystkie te działania miały na celu przedstawienie gimnazjalistom i ich rodzicom oferty edukacyjnej naszej szkoły na rok szkolny 2016/2017.